SWANBAY - RIVER GARDEN RESIDECES

SWANBAY - RIVER GARDEN RESIDECES

Year

2023

Status

Location

Swanbay - Đồng Nai

PHÒNG KHÁCH

1-1

2-1

3-1

4-1

5-1

 

6-1

PHÒNG BẾP

7-1

8-1

PHÒNG NGỦ CHÍNH

9-1

10-1

11

12

13-1

14-1

15-1

PHÒNG NGỦ 1

16-1

17-1

18-1

19-1

20-1

21-1

22-1

23-1

PHÒNG NGỦ 2

24-1

25-1

26-1

 

27-1

 

Thẻ:   thiet ke Minimalism, thiet ke can ho Swanbay
zalo